Tăng bậc thuộc tính - Nhận Phúc Lợi Ngày

Tăng bậc thuộc tính - Nhận Phúc Lợi Ngày

28-05-2015

Trong quá trình phiêu bạt tam giới, khi nhân sĩ gia tăng cấp bậc Thú Cưỡi, Thần Dực, Linh Vũ và Tu Tiên sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn mỗi ngày từ hoạt động Phúc Lợi Ngày. Cấp bậc tương ứng càng cao, phần thưởng càng nhiều, nhân sĩ hãy mau mau nhận thưởng!

Hoạt động Phúc Lợi

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2015.
  • Đối tượng: Dành cho tất cả nhân sĩ Phong Thần.
  • Nội dung: Nhân vật sẽ được nhận lại phần thưởng phúc lợi tương ứng với cấp bậc Thú Cưỡi, Thần Dực, Linh Vũ và Tu Tiên. Cấp bậc càng cao, nhận thưởng càng nhiều.
  • Mỗi ngày hệ thống sẽ tạo mới phần thưởng phúc lợi.
  • Phần thưởng phúc lợi sẽ thay đổi theo chu kỳ 7 ngày. Kết thúc 7 ngày sẽ quay lại ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên được tính từ ngày mở máy chủ.
Thời gianNgày 1 - 2Ngày 3 - 4Ngày 5 - 6Ngày 7
Phúc lợi Thú Cưỡi Thần Dực Linh Vũ Tu Tiên

Phần thưởng hoạt động

Ngày Thú Cưỡi (ngày 1 - 2)

Webgame Phong Thần

Ngày Thần Dực (ngày 3 - 4)

Webgame Phong Thần

Ngày Linh Vũ (ngày 5 - 6)

Webgame Phong Thần

Ngày Tu Tiên (ngày 7)

Webgame Phong Thần

Top
Phong Thần là web game tiên hiệp nhập vai với cốt truyện huyền huyễn đầy lôi cuốn, đồ họa đặc sắc, gameplay hấp dẫn. Phong Thần - Web game dành cho kẻ mạnh!
Web game nhập vai Phong Thần © 2015