Cấm Địa Triệt Giáo

Giới thiệu

Phong Thần

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.
  • Hệ thống ngẫu nhiên mở Thú Huyệt, có thể sử dụng Vàng để vào Thú Huyệt khác.
  • Mỗi ngày có thể tham gia vượt phó bản 5 lần.
  • Hệ thống sẽ reset (tạo mới) số lần tham gia phó bản vào lúc 00h00 mỗi ngày.
  • Nhân vật đạt cấp VIP thích hợp có thể dùng Vàng để mua thêm lượt vào phó bản.

Phong Thần

Phần thưởng

  • Vật phẩm thưởng: Tế Liệu, Hồn Liệu.
  • Tiêu diệt hết Thú Non trước 2 phút đếm ngược sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý.

Phong Thần

  • Tùy loại Thú Huyệt sẽ rơi ra Tế Liệu tương ứng. Tế Liệu được dùng để Huyết Chú trang bị.
  • Ngoài ra, có thể dùng Vàng để đào Kho Báu nhận thêm Hồn Liệu.

Phong Thần

Top
Phong Thần là web game tiên hiệp nhập vai với cốt truyện huyền huyễn đầy lôi cuốn, đồ họa đặc sắc, gameplay hấp dẫn. Phong Thần - Web game dành cho kẻ mạnh!
Web game nhập vai Phong Thần © 2015