Đặc quyền VIP

Trở thành VIP trong Phong Thần, nhân sĩ sẽ nhận được nhiều đặc quyền trong quá trình phiêu lưu tam giới. Đặc biệt, hình thức tăng cấp VIP dựa trên điểm kinh nghiệm tích lũy khi tiêu phí Vàng sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể trở thành VIP!

Săn Báu VIP

Cấp mở & điều kiện
 • Đẳng cấp mở: 40.
 • Cấp VIP càng cao săn càng nhiều kho báu VIP.
 • Trong mỗi kho báu đều có 1 Boss Thánh Thu, đánh bại nhận phần thưởng quý.
 • Vào kho báu 1 lần/ngày/nhân vật.
Phần thưởng săn báu VIP

Khi săn báu VIP, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng có giá trị:

Phần thưởng
Mảnh Tề Thiên Nạp Nguyên Đơn
Long Thần Đơn Long Thần Chân Nguyên
Chí Tôn Đơn Đá Cường Hóa-Hoàn
Trang bị vàng cấp 120 - 150 nhiều phần thưởng khác...

Phong Thần

Quyền lợi VIP

Giới thiệu
 • Hệ thống VIP bao gồm 11 cấp VIP.
 • Cấp VIP được xác định trên tổng số kinh nghiệm VIP tích lũy khi tiêu phí Vàng.
 • Nhân vật được +1 điểm kinh nghiệm VIP/ngày.
 • Khi đạt cấp độ VIP sẽ được duy trì mãi mãi, không bị giảm cấp.
 • Cấp VIP khác nhau sẽ nhận được đặc quyền khác nhau, cấp càng cao đặc quyền càng nhiều.
 • Khi đạt cấp VIP mới có thể nhận 1 lần phần thưởng của VIP tương ứng.
 • Mỗi ngày đều có thể nhận quà phúc lợi VIP.

Phong Thần

Phong Thần

Tỷ lệ quy đổi VIP
Tỷ lệ quy đổi
1 ZingXu = 1 Vàng
10 Vàng = 1 kinh nghiệm VIP
 • Ví dụ: Quy đổi 100 ZingXu vào Phong Thần sẽ nhận được 100 Vàng, tiêu hao 100 Vàng nhận được 10 điểm kinh nghiệm VIP, nhận được cấp VIP 1.
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm tăng cấp VIP không cộng dồn.
Đặc quyền VIP

Phong Thần

Phong Thần

Cấp VIP
Tích lũy
tiêu hao Vàng
Kinh nghiệm
VIP
Cấp VIPQuà đặc biệt
(nhận ngay)
Quà mỗi ngày
100 10 VIP 1 Tinh Hoa - Trái
 • 2 Mảnh Tả Sức Lam
 • 1 Thu Ích Đơn 1.5
 • 5 vạn Đồng
 • 100 Điểm Nguyên Khí
500 50 VIP 2 Tinh Hoa - Phải
 • 2 Mảnh Tả Sức Lam
 • 2 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 1 Thu Ích Đơn 1.5
 • 10 vạn Đồng
 • 150 Điểm Nguyên Khí
1.000 100 VIP 3 10 Mảnh Thân Công Báo
 • 2 Mảnh Tả Sức Lam
 • 2 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 1 Thu Ích Đơn 1.5
 • 10 vạn Đồng
 • 150 Điểm Nguyên Khí
3.000 300 VIP 4 10 Đá Phụ Ma
 • 2 Mảnh Tả Sức Lam
 • 2 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 3 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 1.5
 • 10 vạn Đồng
 • 150 Điểm Nguyên Khí
6.000 600 VIP 5 Kim Giao Tiễn
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 3 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 20 vạn Đồng
 • 200 Điểm Nguyên Khí
12.000 1.200 VIP 6 10 Đá Cường Hóa - Hoàn
 • x3 Mảnh Tả Sức Lam
 • x3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • x3 Đá Phụ Ma
 • x1 Thu Ích Đơn 2
 • 20 vạn Đồng
 • x200 Điểm Nguyên Khí
30.000 3.000 VIP 7 Sách Sinh Lực Thú Cưỡi Bậc 5
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 3 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 20 vạn Đồng
 • 250 Điểm Nguyên Khí
50.000 5.000 VIP 8 Càn Khôn Cung
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 3 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 20 vạn Đồng
 • 250 Điểm Nguyên Khí
100.000 10.000 VIP 9 Sách Tấn Công Thú Cưỡi Bậc 5
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 4 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 30 vạn Đồng
 • 300 Điểm Nguyên Khí
200.000 20.000 VIP 10 Sách Phòng Thủ Linh Vũ Bậc 5
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 4 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 30 vạn Đồng
 • 400 Điểm Nguyên Khí
500.000 50.000 VIP 11 Sách Tấn Công Linh Vũ Bậc 5
 • 3 Mảnh Tả Sức Lam
 • 3 Mảnh Hữu Sức Lam
 • 5 Đá Phụ Ma
 • 1 Thu Ích Đơn 2
 • 40 vạn Đồng
 • 500 Điểm Nguyên Khí
Top
Phong Thần là web game tiên hiệp nhập vai với cốt truyện huyền huyễn đầy lôi cuốn, đồ họa đặc sắc, gameplay hấp dẫn. Phong Thần - Web game dành cho kẻ mạnh!
Web game nhập vai Phong Thần © 2015