Boss Kim Tiên

Giới thiệu

Phong Thần

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 50.
  • Boss Kim Tiên tạo mới vào lúc 11h00, 12h30, 15h30, 18h00, 21h30 mỗi ngày.
  • Một số Boss Kim Tiên sẽ tạo mới trong bản đồ PK gia tộc, kiến nghị nên đi theo đội.

Phong Thần

Phần thưởng

  • Tiêu diệt Boss sẽ rơi trang bị phẩm chất tím/vàng và đạo cụ quý, nguyên liệu gia tộc.
  • Vật phẩm Boss rơi ra sẽ thuộc về người có sát thương cao nhất.
  • Nhân vật gây sát thương Boss cao nhất còn được thưởng thêm Đá Phụ Manguyên liệu ghép trang bị vàng.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015