Nguyên Anh Phạt

Phó bản - Nguyên Anh Phạt

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 64.
  • Nhân sĩ cần phải đánh bại Boss trong vòng 2 phút và không được tử vong thì mới được tính là vượt phó bản thành công.
  • Khiêu chiến thành công có thể vào khiêu chiến ải tiếp theo, khiêu chiến thất bại sẽ tiếp tục khiêu chiến lại.
  • Khiêu chiến thành công Nguyên Anh tầng 10 kích hoạt Rương Đá Quý-Sơ, tầng 30 kích hoạt Rương Đá Quý-Trung và tầng 50 kích hoạt Rương Đá Quý-Cao.
  • Rương Đá Quý được mở miễn phí 3 lần/ngày. Từ lần thứ 4 trở đi sẽ yêu cầu tiêu phí Vàng để mở rương.
Phần thưởng
  • Vật phẩm thưởng: Tinh Hoa Đá, kinh nghiệm, Đồng.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015