Long Cung

Phó bản - Long Cung

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 45.
  • Nhân vât đạt cấp 50 thì mỗi 10 cấp sẽ mở tiếp các cửa sau.
  • Long Cung Thường được vào 3 lần/ngày. Long Cung Địa Ngục được vào 2 lần/ngày.
  • Hệ thống sẽ reset (tạo mới) số lần vào phó bản vào lúc 00h00 mỗi ngày.
  • Nhân vật đạt cấp VIP thích hợp có thể sử dụng Vàng mua thêm lượt vào phó bản Long Cung.
  • Nhân vật cần phải tiêu diệt 20 đợt quái vật và 1 Boss nhân bản để hoàn thành phó bản.
Phần thưởng
  • Vật phẩm thưởng: Điểm kinh nghiệm, Đồng, Đá Phụ Ma.
  • Ngoài ra, tiêu diệt quái sẽ nhận thêm điểm kinh nghiệm cho Định Hải Thần Châm để nhận thưởng.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015