Diệt Quỷ

Phó bản - Diệt Quỷ

Giới thiệu

Phong Thần

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 50.
  • Diệt quỷ ngăn chúng vào dương gian. Có 2 cấp phó bản Thường và Địa Ngục.
  • Diệt quỷ càng nhiều thì phần thưởng càng phong phú.
  • Thành công diệt toàn bộ quỷ sẽ nhận thêm phần thưởng phụ.

Phong Thần

Phần thưởng
  • Vật phẩm thưởng: Điểm kinh nghiệm, Đồng.
  • Thành công tiêu diệt toàn bộ quỷ sẽ nhận được vật phẩm quý Thần Vũ dùng để nâng cấp Thần Dực.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015