Pháp Bảo

Hệ thống Pháp Bảo sẽ bắt đầu khai mở khi nhân vật đạt cấp 12 trở lên. Mỗi giáo trong tam giáo Xiển - Triệt - Yêu đều có 10 pháp bảo đặc trưng gia tăng 5 kỹ năng chủ động & 5 bị động để giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật. Tùy theo lớp nhân vật (Cuồng Chiến - Thần Pháp - Ám Thích), kỹ năng pháp bảo sẽ có hiệu quả khác nhau.

Xiển Giáo

  • Các pháp bảo bổ trợ gia tăng khả năng tấn công nhóm, tăng sát thương diện rộng.
  • Pháp bảo đặc trưng: Phong Hỏa Luân, Lạc Hồn Chung, Phiên Thiên Ấn, Lưu Ly Bình, Thư Hùng Kiếm, Khốn Tiên Thằng, Thất Cầm Phiến, Càn Khôn Xích, Thất Bảo Thụ, Âm Dương Kính.

Phong Thần

Triệt Giáo

  • Các pháp bảo bổ trợ kỹ năng sát thương tập trung, tiêu diệt nhanh từng mục tiêu.
  • Pháp bảo đặc trưng: Lôi Công Chùy, Thanh Vân Kiếm, Hóa Huyết Đao, Định Hải Châu, Hỗn Nguyên Đấu, Phọc Long Sách, Tứ Sắc Kỳ, Kim Giao Tiễn, Càn Khôn Cung, Đả Thần Tiên.

Phong Thần

Yêu Giáo

  • Các pháp bảo tăng khả năng phòng thủ bản thân và hỗ trợ đồng đội, khống chế địch thủ.
  • Pháp bảo đặc trưng: Lục Hồn Phiên, Ngọc Tỳ Bà, Khai Thiên Châu, Hoa Hồ Điêu, Thần Hỏa Tráo, Kim Cang Trạc, Thái Hư Giáp, Bạch Diện Hầu, Hỏa Long Tiêu, Vân Quang Bạc.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015