Nâng cấp trang bị

Bên cạnh các loại pháp bảo uy lực vô song, nhân sĩ còn cần phải chuẩn bị cho mình một bộ trang bị đủ mạnh nếu muốn tham dự vào cuộc chiến Phong Thần. Hệ thống trang bị tại đây rất đa dạng, phong phú với nhiều cách nâng cấp khác nhau, giúp chư vị có thể thỏa chí nâng cao sức mạnh, sẵn sàng tung hoành tam giới.

Phong Thần

Cường Hóa

Phong Thần

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 42.
 • Cường hóa trang bị sẽ gia tăng điểm tấn công/phòng thủ.
 • Cường hóa tối đa đạt +15.

Phong Thần

 • Khi cường hóa sẽ tiêu phí Đồng. Từ cấp 6 trở lên sẽ yêu cầu thêm Đá Cường Hóa.
 • Cấp độ cường hóa càng cao, số lượng Đồng & Đá Cường Hóa yêu cầu càng nhiều.

Phụ Ma

Phong Thần

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 42.
 • Phụ ma sẽ gia tăng các thuộc tính phụ của trang bị.

Phong Thần

 • Phụ ma trang bị sẽ tiêu hao Đồng và Đá Phụ Ma.
 • Phẩm chất trang bị sẽ ảnh hưởng đến số lượng thuộc tính phụ ma.

Đá Quý

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 65.
 • Mỗi vị trí trang bị sẽ có 3 loại Đá Quý: Sinh Lực, Phòng Thủ, Tấn Công.
 • Đổi trang bị sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính Đá Quý.
 • Dùng Tinh Hoa Đá cắt Đá Quý và nhận điểm May Mắn. Tinh Hoa Đá nhận được khi tham gia hoạt động và phó bản Nguyên Anh Phạt.

Phong Thần

 • Khi điểm May Mắn đầy, Đá Quý đạt tối đa sẽ không tăng điểm nữa.
 • Mỗi lần cắt ngẫu nhiên gia tăng 1 loại thuộc tính trên Đá Quý, khi toàn bộ 3 loại đều đầy thì sẽ tăng bậc Đá Quý.

Phong Thần

Huyết Tế

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.
 • Nguyên liệu yêu cầu: Tế Liệu. Nhận từ tháo trang bị tương ứng hoặc tham gia phó bản.
 • Huyết Tế sẽ kích hoạt 3 thuộc tính ẩn của trang bị.
 • Chỉ trang bị phẩm chất Tím cấp 60 trở lên mới có thể tiến hành Huyết Tế.

Phong Thần

Đúc Hồn

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.
 • Nguyên liệu yêu cầu: Hồn Liệu. Nhận từ tháo trang bị tương ứng hoặc tham gia phó bản.
 • Chỉ những trang bị đã Huyết Tế mới có thể Đúc Hồn.
 • Đúc Hồn sẽ gia tăng ngẫu nhiên các thuộc tính ẩn khi Huyết Tế của trang bị.

Phong Thần

Tháo Trang Bị

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.
 • Tháo trang bị sẽ nhận được Tế Liệu & Hồn Liệu, sử dụng để làm nguyên liệu cho Đúc Hồn và Huyết Tế.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015